Sametingspresidenten hyllet de som har gått foran

Ulf K. Eriksen

Aili Keskitalo og Alf Nystad.jpg

Aili Keskitalo gratulerer Lakselv språk- og kultursenter ved Alf Nystad med 20-årsjubileet

Aili Keskitalo gratulerer språk- og kultursenteret i Lakselv med 20-årsjubileet. Alf Nystad tar i mot gaven.  Foto: Ulf K. Eriksen

Aili Keskitalo: 6. februar er en dag for stolthet, men også for mangfold og raushet.

Se Ailis tale i Lakselv på samenes nasjonaldag 2014 her.

 

Klikk på videoen nedenfor for å se talen.

 

 

Sametingspresident Aili Keskitalo holdt tale på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv 6. februar 2014. I talen forteller hun at når vi i 2014 både markerer Sametingets 25 årsjubileum og samtidig grunnlovens 200 årsjubileum gir dette anledning til ettertanke. Før hun fortsetter med å hå hjennom noen viktige utviklingstrekk i demokratiets utvikling de siste 200 årene.

-Det er en dag for å vise stolthet for det vi er, ett folk i fire stater, som deler språk, historie og en drøm om en felles fremtid, fortsetter sametingsgspresidenten.

-Min drøm er en fremtid der unge med letthet kan velge en utdanning og bruke sitt språk i visshet om at også samisk er et levende språk i verden.

-I dag feirer vi, og det har vi fortjent. Men husk at dagen er resultatet av mange menneskers kamp for de frihetene og rettigetene vi har i dag.

-Vi vandrer i forsporene til disse. De som forandrer verden, er de som tror at verden kan forandres,  avslutter sametingspresident Aili Keskitalo.

I forbindelse med talen gratulerte hun også språk- og kultursenter med sin 20-årsdag, og overrakte en gave til Alf Nystad, som tok i mot gaven på vegne av språksenteret.

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.