Nyheter

Ordfører Knut Roger Hanssen

Ordføreren ønsker lykke til med arbeidet med Irvi.

Sametingspresident Aili Keskitalo hilser Irvi i forbindelse med åpningen av nettsiden.

Det er flere ulovlige søppelplasser i Porsanger. Dersom kommunen blir den som må ta seg av avfallet kan det påføre den økonomisk kriserammede kommunen store utgifter.

Ordføreren i Porsanger:

Men Knut Roger Hanssen frykter for fremtiden. Å bevare minoritetskulturene i Porsanger er en nasjonal oppgave som Porsanger umulig kan klare alene. Men da kommunen søke om hjelp fra staten fikk den blankt avslag. Vil Norge egentlig bevare det sjøsamiske?

Fugleforsker Ingar Jostein Øien
Fugleforsker frykter planlagt trasse:

Fugleforskerne er forsiktige optimister på dverggås-bestandens vegne. Jakt på rødrev har gitt gode resultater i hekkeområdene, men bestanden er fortsatt så liten at tilfeldige ulykker og kraftlinjer er en reell fare.

Biolog og ornitolog Dag Gjerstad.

Det som blir presentert av forskningsresultater i Porsanger er banebrytende fugleforskning i verdensklasse, sier biolog Dag Gjerstad.

Porsangers ordfører holder appell for 400 fremmøtte

Se 400 mennesker demonstrere mot nedleggelse av DPS i Lakselv.

Sámegillii

Underholdning

Grandalen september
Tuesday, August 19, 2014 - 16:04

August går mot slutten og her er Irvi med ny tegneseriekonkurranse.